Omega Red

Omega Red's garbage heap

Information wants to be free.


News
About
Articles
Fractals
Life
C/C++
Asm
Files
Links
Shorts
Fun
Photos
Ponurnik


Polish
English

Fractint - pierwsze kroki

English version soon


PLAZMA

 1. Po uruchomieniu programu wciśnij ENTER
 2. Wciśnij T (typ fraktala), wybierz "PLASMA"
 3. Pole "GRAININESS" zmień na 10
 4. ENTER
 5. Wciśnij DEL i wybierz odpowiedni tryb graficzny (albo wciśnij np. SHIFT-F7)
 6. Po narysowaniu MUSISZ wcisnąć - (minus). Szybkość efektu regulują klawisze 1-9
 7. Przerwanie efektu - ESC
 8. Zapis na dysk - S
 9. Wyjście - ESC

Tips & tricks:

 • Zapisz obrazek na dysk - S i zapamiętaj jego nazwę
 • Wciśnij ESC - powrót do menu
 • Wciśnij 3 ("3D transform from file") i wybierz z listy zapisany plik
 • Wybierz rozdzielczość
 • W następnym menu zmień "COARSENESS" na min. 100
 • Potem wybierz "MAKE A SURFACE GRID"
 • Następne dwa okna z parametrami na razie pozostaw bez zmian (później możesz poeksperymentować...)
 • Oczywiście po skończeniu rysowania możesz wcisnąć minus...
 • Jeśli w pierwszym menu ustawisz "SPHERICAL PROJECTION" (rzut na kulę) na "YES", lepiej wybrać "SURFACE FILL" jako metodę rysowania (gładkie przejścia kolorów)

ZBIÓR MANDELBROTA

 1. Typ - "MANDEL"
 2. Na początek zaakceptuj domyślne parametry
 3. Przytrzymaj PageUp - pojawi się prostokąt wskazujący obszar do powiększenia. PageUp zmniejsza go, a PageDown powiększa. Możesz go przesuwać kursorami lub myszą. Alternatywna zmiana rozmiaru - mysz góra-dół przy wciśniętym lewym przycisku.
 4. Kiedy uzyskasz odpowiedni rozmiar i położenie, wciśnij ENTER lub dwa razy kliknij myszą.

Tips & tricks:

 • Tu też możesz włączyć animację palety - minus
 • Przy większych powiększeniach (i nie tylko) znacznie lepiej wygląda paleta "rainbow": po narysowaniu (lub w trakcie) wciśnij C, a potem L i wybierz paletę. Następnie wciśnij ESC i minus (animacja)
 • Jeśli masz co najmniej Pentium 200 :-), polecam włączenie arytmetyki zmienno- przecinkowej: X (podstawowe opcje), przestaw "FLOATING POINT ALGORITHM" na "YES"
 • Większą dokładność (szczególnie przy dużych powiększeniach) uzyskasz zwiększając liczbę iteracji (X, "MAXIMUM ITERATION") na co najmniej 500 (im więcej, tym lepiej, ale i wolniej... )
 • Możesz popróbować zmieniać opcję "PASSES" - polecam T ("tesseral") lub B ("boundary tracing") (standardowo jest G). Jeśli wybierzesz T, ustaw "INSIDE COLOR" na 0, a jeśli B - na cokolwiek innego (w zakresie 1-255)
 • Różne ciekawe efekty powstają przy zmianie "OUTSIDE COLOR"...

Zbiór Mandelbrota a zbiory Julii

 1. Stwórz zbiór Mandelbrota.
 2. Wciśnij spację. W rogu ekranu pojawi się małe okienko.
 3. Przesuwaj kursor, a w okienku będzie widoczny zbiór Julii odpowiadający wybranemu punktowi. Wciskając N zobaczysz jego współrzędne (część rzeczywistą i urojoną).
 4. Jeszcze jedna spacja spowoduje narysowanie pełnoekranowego zbioru Julii. Kolejna spacja - powrót do obrazu wyjściowego.

Jak wygenerować plik z dokumentacją programu (po angielsku)

 1. Uruchom Fractint.
 2. Wciśnij coś aby wejść do menu.
 3. Wciśnij dwa razy F1.
 4. Wybierz z listy "Printing Fractint Documentation" (ostatnia pozycja).
 5. Wybierz "Generate FRACTINT.DOC now".
 6. Powstały w wyniku plik jest zwykłym plikiem textowym, możesz zmienić mu rozszerzenie na .TXT, żeby nie był bez sensu skojarzony z Wordem (jeśli go posiadasz).

Podczas pracy z programem prawie zawsze możesz wcisnąć F1, aby dostać się do pomocy na aktualny temat.
[News][About][Articles][Fractals][Life][C/C++][Asm][Files][Links][Shorts][Fun][Photos][Ponurnik]

Copyright by Omega Red 2003,2004